РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Полина
Фамилия: Атанасова
Адрес:
ул.Студентска 7,вх.2,ет.4,апт.22,гр.Русе 7007,България
Телефон:
0887428372
Email: valkova_99@yahoo.com
Националност: българска
Дата на раждане: 25.02.1981
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2008 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Докторант
Основни дейности и отговорности:
попълване на годишни отчети и научни доклади , посещение на информационни и научно онразователни събрания, организирани от катедрата, участии в специализации в чужбина и др.
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
ул.Студентска 7, п.к. 7007
Вид на дейността или сферата на работа: Учебна и научна, преподавателска и преводаческа
Образование и обучение
от -до: 2000 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: пред защита на докторска степен
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Компютърни системи и технологии
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
университет
Ниво по националната класификация: научен работник
от -до: 2003 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Информационни предмети,езикове курсове и часове за работа в докторантска зала и др.;курсове и преводаческа дейност на чужду езици
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висш технически университет
Ниво по националната класификация: високо интернационално и международно признато
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български, руски
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
датски
отлично отлично отлично отлично
френски
добро добро средно средно
шведски
средно добро средно средно
английски
отлично отлично отлично отлично
Социални умения и компетенции: обществени дейности и създаване на мрежи от контакти посредством визитки, листовки,флайъри; работа в екип, бърза организация на срещи с много участници
Организационни умения и компетенции: организиране на научни събрания, конференции, изнасяне на публични информационни дни и дискусии
Технически умения и компетенции: въвеждане на текст, озвучаване на текст
Компютърни умения и компетенции: работа и разработки на софтуерни продукти
Артистични умения и компетенции: изнасяне на видео презентации, с помощта на мултимедийна техника
Свидетелство за управление на МПС: да
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.