РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Павел
Фамилия: Стоянов
Адрес:
Русенски университет, ул."Студентска" 8, 7017 Русе - катедра "Транспорт"
Телефон:
+359 82 888 515
Email: pstoyanov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 31.07.1984
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: гл. ас
Основни дейности и отговорности:
Подготовка упражнения, водене на упражнения, четене на лекции, научноизследователска работа, национални проекти.
Име и адрес на работодателя:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", катедра "Транспорт"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2012 - 2016
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Подготовка упражнения, водене на упражнения, четене на лекции, научноизследователска работа, национални проекти.
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", катедра "Транспорт"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2009 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Контрольор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
"ЕГГЕД АД " Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Пътнически транспорт
Образование и обучение
от -до: 2016 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2010 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 2008 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Инженер по транспорта
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2003 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Инженер по транспорта
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Англиски
Добро Добро Добро Добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: организиране на научни събрания, семинари, конференции, изнасяне на публични информационни дни,дискусии и семинари
Технически умения и компетенции: - определяне на екологичните класове на ДВГ, автомобили и автобуси;
- умения по изготвяне на автотехнически експертизи;
Компютърни умения и компетенции: MS Office (Word, Excel, Power Point, Visio), Internet, PTV-VISSIM и др.
Артистични умения и компетенции: Народни и латиноамерикански танци
Свидетелство за управление на МПС: M,B,C
Допълнителна информация  
Допълнителни умения - придобиване на управленски умения;
- трансфер на технологии;
- патентно право;
- етика на науката;
- методи за оптимизация и използване на програмни продукти;
- европейски технологични платформи и др
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.