РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Соня
Фамилия: Георгиева
Адрес:
Русе - 7012,ул. "Борисова"-67
Телефон:
сл. 544
Email: sonia1956@abv.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 30 .08.
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1975 - 2018
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
водене на лекции и упражнения
Име и адрес на работодателя:
РУСЕ-П.К 7014, РУ "А. Кънчев',ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: образование
Образование и обучение
от -до: 1991 - 2018
Наименование на придобитата квалификация: Водещ по приказкотерапия - Варна, Подготовка на мултимедийни продукти - София, 2012, Водещ групи по гражданско образование и възпитание – София, 2012, Обучение в лидерски умения - USA, 2012
Основни предмети/застъпени професионални умения:
теория на възпитанието, педагогическа етика, управление на образованието, предучилищна педагогика, гражданско образование
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ,
Ниво по националната класификация: доктор, доцент - ВАК
от -до: 1986 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: Втори клас-калификация по Управление на образованието - СУ "Кл. Охридски", Първи клас квалификация - СУ "Кл. Охридски"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
придобиване на умения за организация и управление на образователни организации,проблеми на възпитанието, гражданско възпитание, тренинг за промяна в социалното поведение и общуване с различна насоченост-професионална адаптация, социализация, подготовка на мултимедийни, продуктии, обогатяване на комуникативните умения на семейства и групи за подобряване на възпитателните практики в семейството в нетрадиционни условия, Създаване на социални партньорства в помощ на туристическия мениджмънт и новите образователни технологии, работа по проекти, поддържащи умения за водещ на социален тренинг, обучение по проблемите на Глобалното образование в Европа, експерт по оценяване на учебници в МОН, част от екип за работа с възрастни обучаеми в интерактивна и виртуална учебна среда-одобрен от МОН, член на ред, колегия на списание със седалище Виена и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ, Кл. Охридски
Ниво по националната класификация: д-р. доцент
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции: работа по подобряване на комуникативните умениия в условия на тренинг и социалната адаптация на хора и групи
Квалификация на учители за получаване на кредити по програми, одобрени от МОН и вътрешно-методическа квалификация
Работа с арт-терапевтични техники
Провеждане на приказко-терапия
Организационни умения и компетенции: работа като координатор на магистърски програми
работа със студенти за приобщаване към професията и включване в иновационни практики
Технически умения и компетенции: работа с интерактивна дъска - СУ "Кл. Охридски" и РУ "А. Кънчев"
работа с ел. платформа за дистанционно обучение- РУ "А. Кънчев"
Компютърни умения и компетенции: - Microsoft Office (Word, PowerPoint);Flip book, Balabolka
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да-"Б" и "М"
да
Допълнителна информация  
научна дейност, проектна дейност, референции, нагр 1. Автор на над 160 научни публикации, сред които: самостоятелни учебници, монографии, помагала за упражнения, помагала за педагози и ученици, над тридесет учебни програми за бакалаври и магистри, студии, множество публикации у нас /сп. „Педагогика”, Управление на образованието, „Образование”, „Образование и квалификация”, „Начален учител”, „Дом, дете детска градина”, Професионално образование“, Учебный год, Todays children are tomorrows parent / и в чужбина /Румъния, Русия, Чехия, Турция, Македония/ и други.

2. Съставител на сборник със студенти

3. Научен ръководител на двадесет студента за представяне на студентски научни форуми, дипломанти и ръководство на докторанти

4 Съавтор на ръководство за изследване в СУ "Кл.Охридски"

5. Рецензент на сборници за научна конференция през Шумен - 2012 и Силистра - 2011, рецензент на докторски проект за вътрешна защита, 2012, автор на становище на докторска програма за жури, 2012, рецензент на два университетски проекта в РУ „А. Кънчев“ и един в ШУ „Св. К. Преславски”

6. Рецензент на книги и проекти

7. Ръководител на докторанти, защитил успешно – 2013, участник в пет докторантски конкурса, автор на отзиви на докторски разработки – две, член на три журита за придобиване на докторска степен, на едното от които председател.

8.Ръководител на магистърски курсове: Управление на образованието, Психология, Начална и предучилищна педагогика
9. Член на центъра по кариерно развитие към РУ „А. Кънчев” (2006-2007г.)
10. Председател на центъра по кариерно развитие към РУ „А. Кънчев” (2006-2007г.) .
11. Сертификат от третия интернационален балкански конгрес- гр. Скопие, 2005г.
12. Сертификат за водещ по програми за диагностика, социален тренинг от образователен център в Kampen, the Netherlands, 2005 г.
13. Участие в обучителен семинар по програми по Националния квалификационен план на Отворено образование през януари, 2006г.
14. Сертификат за участие в Международна научна конференция от Македонски олимпийски комитет-2009г.
15. Участие на конгрес на Балканска конф. в Република Турция, гр. Одрин, 2009 г.
16. Участие на конференция по лидерство - гр. Русе, 2012 г.
17. Участие в програма на Националното радио „Хр. Ботев“, като консултант, 2012
18. Членство в Сиатър
19. Член на АРРЕТЕ
20. Сертификат за подготовка на мултимедийни продукти, 2012
21. Сертификат за приказкотерапевт, 2016
Награди и благодарстевни писма, препоръки, отзиви

1. Отзив за научно ръководство на научна конференция в Бургас, 2008
2. Грамота ръководител проект 2010 - РУ „Ангел Кънчев”, 2009
3. Благодарствено писмо от Университета във Волгоград и покана като гост-лектор, 2012
4. Благодарствено писмо за работа по квалификация от ЦДГ – Севлиево, 2012
5. Отзив в светия синод магистърска програма по религия, 2012
6. Отзив за участие в конф. Шумен" Детски учител - мисия от бъдещето", 2012
7. Писмо от МОМН за много добра работа по проект като обучител, 2013
8. Благодарствено писмо от РААБЕ – България за работа по проект като обучител, 2013
9. Препоръка за работа като обучител по проект от РААБЕ – България, 2013
10. Благодарствено писмо от АРРЕТЕ, 2013
11. Сертификат за завършен проект от университет Италия, 2013
12. Отзив за участие в обучение като обучител по проект на МОН, сп. „Начално образование“, 2013.
13. Отзив за участие в обучение като обучител в гр. Тервел, 2013
14. Сертификат за лидерски умения, сдружение „Международен институт по мениджмънт“ – Варна, 2014
15. Писмо за много добра работа по проект от у-ще “В. Левски“, гр. Вълчи дол, 2014
16. Грамота за научно творчество РУ „А. Кънчев“, 2015
17. Удостоверение за дарителство, читалище „Захари Стоянов“- Русе, 2016
18. Референция за водещ в Каралийчевите празници - гр. Стражища, 2016
19. Референция от Министерството на околната среда и водите, за работа като експерт по проект N ДИР5113325-18-116, 2016
20. Диплома, „The best paper”, РУ „А. Кънчев“, 2016
21. Грамота – специална награда за написване на помагала на юбилейната изложба на РУ „А. Кънчев“, 2016
22. Референция за извършена квалификация на учители, ЦДГ „Радост“, Севлиево, 2016
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.