РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Цветозар
Фамилия: Георгиев
Адрес:
ул."Борислав" 9
гр. Русе 7004
България
Телефон:
(082) 888711
Email: TGeorgiev@ecs.uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 23.06.1967
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 2018 - сега
Заемана длъжност или позиция: Професор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
ул."Студентска" 8
гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: Ръководител катедра
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
ул."Студентска" 8
гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2018
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
ул."Студентска" 8
гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1995 - 2007
Заемана длъжност или позиция: асистент, ст. асистент, гл.асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
ул."Студентска" 8
гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2003 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема: "Създаване и изследване на система за оценка на ускорителните и спирачните свойства на колесни машини"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1985 - 1990
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Изчислителна техника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Мн. добре Отлично Мн. добре Мн. добре
Руски
Мн. добре Мн. добре Мн. добре Мн. добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.