РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Цанко
Фамилия: Големанов
Адрес:
ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
082 888 681
Email: tgolemanov@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 18.08.1963
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1988 - сега
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент в катедра "Компютърни системи и технологии"
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на компютърните системи и технологии
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1981 - 1986
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по Електроника и автоматика, специализация - "Информационни технологии"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: ”Изчислителна техника”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
задоволително добре задоволително задоволително
руски
мн.добре мн.добре добре задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Интересите и уменията ми са основно в областта
процедурното и непроцедурно програмиране, езикови процесори и операционни системи.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.