РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Венцислав
Фамилия: Кесеев
Адрес:
ул. "Студентска" 8, гр. Русе
Телефон:
082 888 831
Email: vkeseev@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет „Ангел Кънчев”,
ул. "Студентска" 8, Русе, пк. 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност в сферите електроника и промишлена автоматизация и работа по проекти.
от -до: 2012 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Член на управителния съвет
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Спортно туристическо дружество „Академик”,
ул. "Студентска" 8, Русе, пк. 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Управленска дейност
Образование и обучение
от -до: 2011 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: „Доктор”, по докторска програма „Електронизация”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по електроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Електроника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Висше образование
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър - инженер по електроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Електроника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Висше образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Отлично Отлично Отлично Отлично
Френски
Добро Мн. Добро Добро Мн. Добро
Руски
Мн. Добро Мн. Добро Мн. Добро Добро
Социални умения и компетенции: Отлични
Организационни умения и компетенции: Отлични
Технически умения и компетенции: Отлични
Компютърни умения и компетенции: Отлични
Артистични умения и компетенции: Отлични
Свидетелство за управление на МПС: Да
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.