РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Александър
Фамилия: Евтимов
Адрес:
Телефон:
082 888 549
Email: a_evtimov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане:
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: р-л сектор Компютърни Системи и Телекомуникационни мрежи
Основни дейности и отговорности:
Осигурява техническа поддръжка на компютърната периферия, мрежовия хардуер и софтуер, телефонната централа. Специалистите, работещи в отдела, могат да предложат професионални консултации за избор и оценка на компютърно оборудване при закупуване за различните структурни звена на университета.
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев", гр.Русе, 7017, ул. Студентска №8
Вид на дейността или сферата на работа: - Поддръжка и профилактика на компютърна и офис техника – диагностика и отстраняване на възникнали проблеми;
- Поддръжка и развитие на хардуерното осигуряване;
- Въвеждане в експлоатация на компютърно оборудване;
- Сервизиране на компютри, компоненти, периферия и мрежово оборудване.
Образование и обучение
от -до: 2007 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: магистър-инженер по компютърни системи и технологии
Основни предмети/застъпени професионални умения:
моделиране и симулация, разпределени системи, системи с изкуствен интелект, размити системи, разпределени бази от данни, интелигентни среди за обучение, мобилни технологии, компютърни игри, програмиране с използване на шаблони, системи за бизнес моделиране
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация: 2131
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции: Силно мотивиран, стриктен. Способност за работа в екип и диалогичност . Комуникационни способности, откритост, честност и самокритичност. Отговорност и заложен стремеж за постигане на високи резултати.
Организационни умения и компетенции: Способност за планиране, координиране и контролиране при работа по заложените цели. Способности за определяне и актуализиране на приоритетите. Решаване на задачи в определените за това срокове и с норма на качествено извършена работа. Умения за мотивиране и ръководене на екип. Способност за предаване на опит и обучение на екипа. Способност да се работи с много и различни хора.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.