РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ирена
Фамилия: Вълова
Адрес:
Телефон:
Email: ivalova@gmail.com
Националност: българка
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет „Ангел Кънчев“ Русе, катедра „Компютърни системи“
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1996 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет „Ангел Кънчев“ Русе, катедра „Компютърни системи“
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1992 - 1996
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет „Ангел Кънчев“ Русе, катедра „Компютърни системи“
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1989 - 1992
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Технически Университет „Ангел Кънчев“ Русе, катедра „Компютърни системи“
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1983 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: Инженер, Изчислителна Техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
ТУ „Ангел Кънчев“ Русе
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
университет
Ниво по националната класификация: висше образование
от -до: 1979 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: английски език
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Политехническа Гимназия „Васил Левски“ Троян
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
гимназия
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлично мн.добре мн.добре
руски
отлично отлично отлично отлично
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория В
Допълнителна информация  
Преподавани дисциплини Бази от данни – лекции и упражнения в различни катедри на РУ „А. Кънчев“
Изисква теоретични познания за бази от данни, администриране, анализ, проектиране, типове модели на данните, езици за работа с бази от данни, системи за управление на бази от данни.

Програмни технологии в Интернет – лекции и упражнения
Изисква познания за web дизайн, създаване на сайтове и страници в Интернет, програмиране на PHP, Java, C и др., познание за бази от данни и работа с тях, познание за различни технологии за създаване на web приложения.

Разпределени бази от данни – лекции и упражнения в магистърски курс на катедри „Компютърни системи и технологии“ и „Телекомуникации“
Свързани с горните дисциплини курсови работи и курсови проекти
Научни интереси Бази от данни;
Бази от данни от изображения – организация и търсене;
Интернет;
WEB дизайн и WEB приложения;
Електронно обучение;
Алгоритми за моделиране с графи.
Учебници и учебни пособия Автор съм на 1 самостоятелен учебник;
Съавтор съм на 2 учебника и на 5 учебни пособия
Публикации Имам общо 46 публикации:
От тях:
• Статии - 8;
• Доклади - 37;
Членство в професионални организации Съюз на математиците в България;
Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“- България.
Участие в проекти Образователни проекти и договори – 2 индивидуални международни проекта; 7 международни колективни;
Научноизследователски и внедрителски проекти и договори – 5 колективни международни проекта; 2 регионални.
Авторски права и внедрявания Съавтор съм на един сертификат за авторски права;
Съавтор съм на 2 внедрявания на софтуерни системи.
Други • Сътруднича като преводач от английски език на техническа литература на издателска къща „ЗеСТ Прес“ София от 1999 година, която притежава правата за издаване на книгите на O’Reilly&Associates Inc. В България;
• Рецензент съм в 3 международни организации за организация на конференции и публикации в списания.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.