РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ана
Фамилия: Анчева
Адрес:
Телефон:
Email: aancheva@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев" Фак. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Практически упражнения по “Аналитични и терапевтични методи и средства в ерготерапията “ на специалност Ерготерапия
УП 1 на специалност Ерготерапия
от -до: 2004 - 2011
Заемана длъжност или позиция: психолог
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Дом за медико- социални грижи за деца - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Диагностика, трерапевтични интервенции, консултиране
Образование и обучение
от -до: 2002 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Психолог
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност психология
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация: Бакалавър
от -до: 1996 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: Учител по изобразително изкуство
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ШУ "Еп.К.Преславски"
Ниво по националната класификация: Магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип, комуникативност, толерантност, адаптивност, умение за решаване на конфликти, използване на подпомогната комуникация
Организационни умения и компетенции: Координация и управление на хора, администриране на проекти, развитие и утвърждаване на иновативни практики /придобити по време на работата ми към Сдружение Дете и пространство като координатор по проекти на ОП”РЧР” по които са разкрити две иновативни здравно социални услуги: „Център за ранна интервенция” и „Център за психологическа подкрепа за деца и семейства- Детски кът за развитие”
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Word ;PowerPoint; Photoshop; Corel Draw / придобити по време на висше образование/
Артистични умения и компетенции: живопис, графика, скулптура / придобити по време на средно и висше образование/
Свидетелство за управление на МПС: НЕ
Допълнителна информация  
Членство в професионални организации от 2008г. - Дружество на Психолозите в България в регистъра на психолозите в България под №: BG - RP- 0019
от 2010г. - Сдружение “Дете и пространство”
от 2011г. - Група Фройдистко поле в България
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.