РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Атанас
Фамилия: Атанасов
Адрес:
Студентска 7, Русе, България
Телефон:
082888442
Email: aatanasov@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2009 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенки университет "Ангел Кънчев" - Русе, ул.Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа: Провеждане на преподавателска и научноизследователска дейност
от -до: 2005 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Научноизследователска работа, ръководител на секция “Агротехника”
Име и адрес на работодателя:
ИЗС „Образцов Чифлик” Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2002 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: "Доктор" 02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет А. Кънчев
Ниво по националната класификация:
от -до: 1992 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Агроинженерни технологии
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет А. Кънчев
Ниво по националната класификация: Магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
добре добре добре задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.