РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Антоанета
Фамилия: Добрева
Адрес:
Студенска 8, Русе 7017, България
Телефон:
00 359 82 888 437
Email: adobreva@uni-ruse.bg
Националност: Българка
Дата на раждане: 20 Октомври
Пол: Ж
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: професор
Основни дейности и отговорности:
Учебна, научна и международна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: преподавателска, научно-изследователска и организационна дейност
от -до: 1991 - 2013
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавател
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: преподавателска и научно-изследователска
Образование и обучение
от -до: 1984 - 1989
Наименование на придобитата квалификация: доктор- инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
научна дейност
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Технически Университет "Ото фон Герике" - Магдебург
Ниво по националната класификация: 7
от -до: 1978 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: магистър-инженер по "Консктрукционна техника"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
професионални знания и умения в областта на машинното инженерство и конструирането
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Технически Университет "Ото фон Герике" - Магдебург
Ниво по националната класификация: 6
от -до: 1972 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
езикови умения по английски и немски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Английска езикова гимназия
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Българска
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро много добро добро много добро
немски
добро много добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.