РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ангел
Фамилия: Генов
Адрес:
ул. алея "Ела" 8 гр.Русе, република България
Телефон:
0883413743
Email: agenov@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 12.03.1989
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2013 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Одитор качество (OTKK)
Основни дейности и отговорности:
Контрол на качеството на произвежданата продукция; входящ и краен контрол на продукцията;проследяване на изпълнението на зададеният технологичен процес;
Име и адрес на работодателя:
"Доминекс ПРО" LTD гр.Русе, източна промишлена зона
Вид на дейността или сферата на работа: производство
Образование и обучение
от -до: 2012 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: магистър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Управление на качеството
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 2008 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология на материалите и материалознание
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: бакалавър
от -до: 2004 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: средно специално образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Хладилна техника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Монтаж на енергийни съоръжения и инсталации
Ниво по националната класификация: Специалист монтажни дейности втора квалификационна степен
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
свободно свободно свободно свободно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Технология на материалите и материалознание Технология на материалите и материалознание
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.