РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Александър
Фамилия: Иванов
Адрес:
ул. "Студентска" №8, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
082-888 714
Email: akivanov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 4.05.1975 г.
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2005 - 2018
Заемана длъжност или позиция: Доцент в катедра Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на ИНСТРУМЕНТАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО, БЪРЗОТО ПРОТОТИПИРАНЕ и АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИЯ ТРУД;

Ръководител на лаборатория по РЕСУРСОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ И БЪРЗО ПРОТОТИПИРАНЕ
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: 1. Разработване на концептуален дизайн на изделия включващо:
- Концепция за изделие;
- Функционален модел;
- Виртуален прототип;
- 3D ПРОТОТИПИРАНЕ (RAPID PROTOTYPING) по технологията FDM.

2. 3D моделиране - разработване и работа със сложни обемни и повърхнинни 3D модели.

3. БЪРЗО ПРОТОТИПИРАНЕ (RAPID PROTOTYPING).

4. 3D ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ на обекти (3D LASER SCANNING).

5. Ресурсоспестяващи технологии в машиностроенето:
-Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране;
-Теория на профилиране на сложни инструментални повърхнини;
-Инструментално осигуряване на машиностроителното производство;
-Проектиране на високоефективни-ресурсоспестяващи технологии, съоръжения и режещи инструменти за формообразуване на сложни повърхнини в машиностроенето;
-Проектиране на високоефективни-ресурсоспестяващи технологии, съоръжени и валцоващи инструменти за формообразуване на ротационни, винтови и други сложни повърхнини, в това число резби, червяци, шлици, зъбни колела и др.

6. Провеждане на експертна и консултантска дейност.
от -до: 2000 - 2005
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Проектиране на инструментална екипировка;
Работа и поддръжка на щанцово оборудване;
Изработване и монтиране на накрайници за пломбажни въжета.
Име и адрес на работодателя:
Термопласт-Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Машиностроене
Образование и обучение
от -до: 2001 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Образователна и научна степен "ДОКТОР"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертационния труд: “ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОД И ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА ЗА ФОРМООБРАЗУВАНЕ НА РОТАЦИОННИ ПРОФИЛНИ ПОВЪРХНИНИ”
Ръководител: проф. дтн инж. Велико Иванов
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1993 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер - мениджър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО И МЕНИДЖМЪНТ"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 1989 - 1993
Наименование на придобитата квалификация: Техник - стругар/шлосер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "ТЕХНИЛИГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО - СТУДЕНА ОБРАБОТКА"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по МЕХАНОТЕХНИКА - Русе
Ниво по националната класификация: Средно специално
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично мн. добре мн. добре мн. добре
руски
отлично отлично мн. добре мн. добре
Турски
слабо - слабо -
Социални умения и компетенции: • Редовно посещавам:
- Бала на университета;
- Събиранията на катедрата по повод Свети Трифон Зарезан;
- Събиранията на катедрата по повод завършването на годината.
• Редовно участвам в комисията по дегустация на виното при състезанието между производителите в катедрата.
• Редовно посещавам националните срещи на „Приятелите на SolidWorks” организирани от фирма „Дитра” – Дюни (Юни 2007), Пампорово (Юни 2008), Старозагорски минерални бани (Юни 2009), Златни Пясъци (Юни 2010) и Трявна (2011).
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: - Умея да работя с различни металорежещи машини - стругове, фрези, стъргателни и отрезни машини;
- Имам дългогодишен опит в работата като монтажист и шлосер;
- Заваряването и коването също не са ми чужди.
Компютърни умения и компетенции: - DOS, Windows'95, Windows'98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows VISTA, Windows 7;
- SolidWorks, FeatureCAM, Matlab, StatGraphics, AutoCad, MS Office, PhotoShop, Corel Draw, Internet;
- CatalistEX RapidPrototyping, NextEngine 3D LaserScan Studio, 3DConnexion, Macromedia Dreamweaver;
- Borland Pascal, Delphi.


• Успешно защитен СЕРТИФИКАТ ЗА ВЛАДЕЕНЕ на основните възможности на SOLIDWORKS – „CSWA” Май 2010г;

• Успешно защитен СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ВЛАДЕЕНЕ на SOLIDWORKS – „CSWP – CORE” Май 2010г;

• Успешно защитен СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ВЛАДЕЕНЕ на SOLIDWORKS – „CSWP – Advanced SURFACE Specialist” Април 2010г;
• Успешно защитен СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ВЛАДЕЕНЕ на SOLIDWORKS – „CSWP – Advanced MOLD TOOLS Specialist” Май 2010г;
• Успешно защитен СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ВЛАДЕЕНЕ на SOLIDWORKS – „CSWP – Advanced SHEET METAL Specialist” Юни 2010г;
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: B, M
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.