РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Анка
Фамилия: Кръстева
Адрес:
Телефон:
Email: akrasteva@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане: 02.12.1968
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет «Ангел Кънчев»
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане"
от -до: 2006 - 2010
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет «Ангел Кънчев», Филиал - Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра "Технически и природоматематически науки"
от -до: 1996 - 2003
Заемана длъжност или позиция: асистент, старши асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
Технически колеж - Силистра
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1994 - 1995
Заемана длъжност или позиция: електрончик
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
“Оргтехника”ООД, гр.Силистра
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1992 - 1992
Заемана длъжност или позиция: главен енергетик
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ЗК"Победа" гр. Цар Калоян
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2003 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ «Ангел Кънчев»
Ниво по националната класификация:
от -до: 1986 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: електроинженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
"Електроснабдяване и електрообзавеждане"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1983 - 1986
Наименование на придобитата квалификация: Диплома за средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ЕСПУ ” Никола Йонков Вапцаров” – паралелка с изучаване на френски език, гр.Разград
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски език
френски език
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: 2006 - 2008 - Технически колеж - Силистра, Зам. - ръководител катедра "ЕЕА";
2008 - 2008 - Технически колеж - Силистра, Ръководител катедра "Технически и природоматематически науки".
Компютърни умения и компетенции: Много добро владеене на всякакъв вид офис приложения (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio)
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.