РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Антоанета
Фамилия: Михова
Адрес:
ул. Студентска", №8, Русе
Телефон:
082888727
Email: amihova@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 12.04.1959
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент, катедра Математика
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 1994 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент, катедра Математичен анализ
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 1985 - 1994
Заемана длъжност или позиция: асистент, ст. асистент, гл. асистент, ФЧС
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 1981 - 1985
Заемана длъжност или позиция: Учител по математика
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Основно училище, с. Обретеник, обл. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на средното и основното образование
Образование и обучение
от -до: 2010 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация на тема "Пресмятания в матричната алгебра над крайномерна Грасманова алгебра"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация: Научна специалност 01.01.02. Алгебра и теория на числата
от -до: 1981 - сега
Наименование на придобитата квалификация: магистър по математика, учител по математика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Шуменски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро добро добро добро
руски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.