РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Емилия
Фамилия: Ангелова
Адрес:
Сърнена гора 24 вх.Б, Русе, 7005,България
Телефон:
(+359)0886337299
Email: ang@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане:
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1992 - сега
Заемана длъжност или позиция: гл.асистент, доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и изследователска дейност.От 2012г. ръководител катедра Машинознание,машинни елементи и инженерна графика.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет АнгелКънчев
7017 Русе ул. Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател по Основи на конструирането и Машинни елементи
от -до: 1990 - 1992
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник II степен в ОНИЛР към катедра Машинни елементи
Основни дейности и отговорности:
създаване на софтуер по договори с ДКНТПВО и НИС-при РУ
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет Ангел Кънчев, Русе 7017, Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1974 - 1990
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник II степен
Основни дейности и отговорности:
Занимавах се с автоматизация на инженерния труд. По договори съм създавала софтуер за изчисляване на зъбни предавки,лагери, пружини, съединители и др.
Име и адрес на работодателя:
Централен машиностроителен институт(ЦМИ)- филиал Русе
Вид на дейността или сферата на работа: разработване на инженерен софтуер
Образование и обучение
от -до: 1997 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1990 - сега
Наименование на придобитата квалификация: научна степен Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1982 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: Научен сътрудник III научен сътрудник II
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Централен машиностроителен институт - филиал Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1969 - 1974
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1965 - 1969
Наименование на придобитата квалификация: химик лаборант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по Индустриална химия Д. Баларев - Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български,руски,английски
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
5 4 4 4
английски
5 4 4 4
Социални умения и компетенции: член на LIONS клув - Русе. Благотворителна дейност
Организационни умения и компетенции: Председател на синдикална организация ДАСО
Технически умения и компетенции: Конструиране на машинни елементи,автоматизация на инженерния труд (оптимизация на зъбни предавки и редуктори на ниво конструиране)
Компютърни умения и компетенции: всички програми от Офис пакета,Exsel,Inventor,Fortran 4
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.