РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Александър
Фамилия: Цеков
Адрес:
Митрополит Григорий.,№20, гр. Русе., 7000, България
Телефон:
+359877793788
Email: atsekov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 09,07,1990
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2018 - сега
Заемана длъжност или позиция: Търговски консултант
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
А1 България ЕАД
Вид на дейността или сферата на работа: мобилна и фиксирана телефония; интернет; телевизия; собствени спортни телевизионни канали
от -до: 2018 - 2018
Заемана длъжност или позиция: Търговски Представител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
А1 България ЕАД
Вид на дейността или сферата на работа: Мобилна и фиксирана телефония; интернет; телевизия;
от -до: 2016 - 2018
Заемана длъжност или позиция: Сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
МЕТРО Кеш енд Кери България, Русе.
Вид на дейността или сферата на работа: търговска дейност
от -до: 2016 - 2018
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ЕТ"Алекс БЦ - 2016, Исперих
Вид на дейността или сферата на работа: Търговия
от -до: 2015 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Машинен оператор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
"А.Л.ФИЛТЪР" ООД, гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: производство на пълната гама автомобилни филтри с производствени бази в Израел, Китай и България, дистрибуторска и складова база в САЩ и офиси в Австралия, Италия и Япония.
от -до: 2014 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Технически секретар
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ЕТ "Сашо" Исперих
Вид на дейността или сферата на работа: Търговия
от -до: 2014 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Технически Ръководител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР” АД
Вид на дейността или сферата на работа: - Промишлен, технологичен и строителен монтаж на нови индустриални и граждански обекти и части от тях до предаването им под ключ;
- Изграждане, ремонт, обновяване и модернизиране на енергийни обекти (Електро и Топло централи, преносни мрежи и системи; Газо и Нефтопроводи, терминали, помпени, разпределителни и зарядни станции и други съоръжения за тях);
-. Изграждане, ремонт, обновяване и модернизиране на инфраструктурни обекти и части от тях (Водопроводи, Канализации, Паропроводи, Комуникации и др);
- Текущи и капитални ремонти, обновяване и модернизация на сгради и техни инсталациии (ВиК, Електро, Отопление, Вентилация, Климатизация, Газификация, КИП и А и др.), на енергиийни и технологични съоръжения в индустрията и бита;
- Довършителни и други строително-монтажни работи.
Образование и обучение
от -до: 2015 - 2019
Наименование на придобитата квалификация: Докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Управление и организация на автомобилния транспорт
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски универистет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2013 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски универистет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
добро добро добро добро
Руски език
добро добро средно добро
Социални умения и компетенции: Комуникативност, толерантност, способност за работа в екип, умения за
организиране на обща работа и разпределяне на функциите и задълженията, умения за
справяне с конфликти, водене на кореспонденция и др
Организационни умения и компетенции: Гъвкавост, инициативност, креативност, решителност, водене на делова кореспонденция и др.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Работа със специализиран софтуер - Autocad, CorelDRAW, Photoshop, MS office,
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: А, Б, М
Допълнителна информация  
Области на интерес Транспорт, логистика, автомобили. мотори
Публикации 1. Цеков А., В. Пенчева, П. Стоянов. Изследване и оценка на маршрутен коефициент на схемата на градския пътнически транспорт в Русе.. В: аучни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев" , Русе, 2015, том 54., Русенския университет „Ангел Кънчев", 2015
2. Цеков, А. В. Пенчева, П. Стоянов. Изследване на електронната система за таксуване на пътниците в градския пътнически транспорт на град Русе. Научни трудове на Русенския университет, 2016, ISSN 1311-3321.
3. Росица А., Цеков А., Грозев Д, Стоянов П. Развитие на стратегията за интегриран обществен транспорт в Русе. 2018
4. Pencheva V., Tsekov A., Georgiev I., Kostadinov S., Analysis and assessment of the regularity of mass urban passenger transport in the conditions of the city of Rousse. Silesian University of Technology., Nov 1 2018 ISSN: 1896-0596
5. Ivanov B., A. Asenov, V. Pencheva, A. Tsekov. Methodology for Selecting a Scheme for Arranging Port Cargo Handling and Port-To-Port Carriage of Transit Goods by Road as a Part of Multimodal. 56th Science Conference of Ruse University and Union of Scientists, 2017. ISSN 1311-3321
6. Tsekov A. ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF THE TROLLEYBUS MOVEMENT., Rousse., October 28, 2018 PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 4
Проекти Проект 2016- ФТ- 03
Тема на проекта: "Изследване възможностите на симулатор за обучение на водачи за подобряване безопасността на пътното движение"Ръководител на проекта: доц. др. инж. Даниел Любенов

-Проект 2017-ФТ-04
Тема на проекта: „Изследване на мултимодалните технологии за превоз на товари“ Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Асен Асенов

-Проект 2018-ФТ-02
Тема на проекта: „Изследване качеството на обучение на кандидатите за водачи на МПС“ Ръководител на проекта доц. д-р инж. Асен Асенов

Проект 2015 "SPEED"
към Академичен клуб "Четири колела"
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р инж. Димитър Грозев

Проект 2017 "Innotrans"
към Академичен клуб "Четири колела"
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р инж. Димитър Грозев

Проект 2018 "Мисия в зелено"
към Академичен клуб "Четири колела"
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р инж. Димитър Грозев
Участия Член към Академичен клуб "Четири колела" от 2015г до сега
Награди Кристален приз The best paper 2016г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.