РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Аврам
Фамилия: Леви
Адрес:
ул.Борисова №16B, гр.Русе, 7000 България
Телефон:
0897875700
Email: alevi@ecs.uni-ruse.bg
Националност: евреин
Дата на раждане: 12.08.1951
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1995 - 2012
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
доцент, р-л катедра Електроника от 2000г.
Име и адрес на работодателя:
РУ А.Кънчев
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1974 - 2012
Заемана длъжност или позиция: доцент, р-л катедра
Основни дейности и отговорности:
Координация на учебния процес по спец.Електроника,
преподавателска дейност по ОКС Бакалавър и Магистър
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет Ангел Кънчев
Ректор - проф.дтн. Христо Белоев
7018 гр.Русе, ул.Студентска 8, корпус 10, каб.220
Вид на дейността или сферата на работа: научна и преподавателска дейност по следните направления-
ултразвукова дефектоскопия, интроскопия, теория на електронните схеми, електронни устройства за контрол и управление, аналогова схемотехника, измерване на неелектрически величини.
от -до: 1985 - 1994
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ А.Кънчев
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1980 - 1984
Заемана длъжност или позиция: редовен докторант
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Полска Академия на Науките, И-т по основни проблеми на техниката
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1974 - 1977
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ А.Кънчев
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1984 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: доктор инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Полска Академия на Науките
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български, ладино
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
полски
отлично отлично отлично отлично
френски
добре средно добре средно
руски
отлично отлично отлично отлично
немски
отлично добре добре добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.