РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Борислав
Фамилия: Ангелов
Адрес:
ул. “Воден“, №11, гр. Русе, п. к. 7020, България
Телефон:
0887412420
Email: bangelov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 11.06.1957 г
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1989 - сега
Заемана длъжност или позиция: Академични длъжности 1998 - до сега - доцент; 1989 -1998 - ст. асистент, гл. асистент;
Основни дейности и отговорности:
2000 - 2004 - ръководител катедра Автомобили, трактори и кари;
2004 – 2011 – зам.-ректор по учебната работа;
2011 – председател на Общото събрание;
2004 – председател на Студентски спортен клуб “Академик”;
2003 - член на Академичния съвет на Русенския университет;
член на Факултетния съвет на Транспортния факултет
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Учебна дейност: лекции, упражнения, форми на самостоятелна работа по Транспортна техника, Автомобилна техника, Методологически основи на конструирането, Техническо проектиране, Пътно-строителни машини и др.
Научна дейност: научни интереси в областта на изследване на експлоатационните свойства на транспортната и земеделската техника; методология на съвременното машинознание и техническо проектиране и управлението на висшето образование.
Административно-управленска дейност: организация на работата на Общото събрание; актуализиране на вътрешната нормативна база; организация на спортната дейност сред студентите и преподавателите; развитие на спортната база
от -до: 1982 - 1989
Заемана длъжност или позиция: 1982 – 1983 - конструктор; 1983 – 1989 – научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Проектиране, изпитване, изследване и внедряване в производство на земеделски машини
Име и адрес на работодателя:
Технологичен институт по селскостопанско и експериментално машиностроене - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Проектиране на земеделски машини; производство на опитни образци и нулеви серии; изпитване на опитни образци в България, Русия, Унгария и Германия; провеждане на научни изследвания с цел усъвършенстване на произвеждани или създаване на нови изделия; разработване на технологична екипировка; внедряване на нови изделия в серийно производство и др.
Образование и обучение
от -до: 1987 - 1993
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Научна специалност: Автомобили, трактори и кари
Тема: Изследване върху устойчивостта на праволинейното движение на самоходна колесна машина с четиримашинна хидрообемна трансмисия
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „А. Кънчев‘
Ниво по националната класификация: ОНС "доктор"
от -до: 1978 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Земеделска техника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „А. Кънчев“
Ниво по националната класификация: ОКС "магистър"
от -до: 1972 - 1976
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Промишлена електроника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по електротехника "А. Арнаудов" - Русе
Ниво по националната класификация: средно-специално
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски
мн. добро мн. добро мн. добро добро
английски
основно основно основно основно
руски
отлично отлично отлично мн. добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.