РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Кирил
Фамилия: Бързев
Адрес:
ул. "М. Григорий" 6, гр. Русе 7004, България
Телефон:
(082) 888432
Email: barzev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 25.12.1949
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2006 - сега
Заемана длъжност или позиция: Професор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев", ул. "Студентска" 8, 7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1993 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Член на Управителния съвет на проектите 319, 355, 356, 1102, 1104 и 1105 по програма COST
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Европейска комисия, Брюксел, Белгия
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Мениджър
Основни дейности и отговорности:
Управление на Европейски проект ЕРАЗЪМ/Мундус "External Cooperation Window for Georgia, Armenia and Azerbaijan" (Lot 5 and Lot 6)
Име и адрес на работодателя:
Европейска комисия, Брюксел, Белгия
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Национално контактно лице по 7-ма Рамкова Програма, Тема "Енергия"
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Европейска комисия, Брюксел, Белгия
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2008 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Зам. декан
Основни дейности и отговорности:
Заместник декан по международно сътрудничество и мобилност към факултет "Транспорт"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - 2008
Заемана длъжност или позиция: Директор на Център по международно сътрудничество и мобилност
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 1995
Заемана длъжност или позиция: Ръководител на отдел по международно сътрудничество
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1976 - 1990
Заемана длъжност или позиция: Асистент, ст. асистент и гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1984 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1983 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: Aспирантски изследовател
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Musashi Institute of Technology, Tokyo, Japan
Ниво по националната класификация:
от -до: 1983 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: Изучаване на японски език
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Osaka University of Foreign Studies, Osaka, Japan
Ниво по националната класификация:
от -до: 1968 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
много добре много добре много добре добре
руски език
много добре много добре много добре добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Основни области на научни изследвания Двигатели с вътрешно горене;
Намаляване на вредните емисии от транспортните средства;
Горивна икономичност;
Алтернативни горива и устойчива енергия;
Авангардни технологии в транспортните средства.
Публикации Над 130 публикации, свързани с образуването, измерването и контрола на вредните емисии от бензинови и дизелови двигатели посредством използване на алтернативни горива (водород, природен газ, втечнен въглеводороден газ, биогорива, алкохоли и др.)
Професионални отличия, награди и специализации Награда “Faculty Advisor Award 2003”, връчена по време на Световния Конгрес на Международната Организация на Автомобилните Инженери – SAE (САЩ), м. Март 2004, гр. Детройт, САЩ. Наградата се дава от Международната Организация на Автомобилните Инженери (САЩ) за значителни приноси в подпомагане на действащите и бъдещите студентски членове в нея.

Юли 1999 – Юни 2000, Стипендиант към Министерството на външните работи на САЩ по програмата Hubert H. Humphrey, която дава възможност на професионалисти от различни области да усъвършенстват лидерския си потенциал и подобрят ръководните си и професионални умения. По време на специализацията са посетени: за един месец - Университета на Калифорния Дейвис; за осем месеца и половина - Държавния Университет на Ню Джърси, Рътгърс; за два месеца – организацията за “Координирано Управление Използването на Въздуха за Североизточните Щати”, гр. Бостон. Изучавани са политиката и пътищата за намаляване на вредните емисии от автомобилния транспорт и използването на алтернативни горива.

Награда “Ralph R. Teetor за 1995”, връчена по време на Световния Конгрес на Международната Организация на Автомобилните Инженери - SAE (САЩ), м. Март 1995, гр. Детройт, САЩ. Наградата се дава всяка година от Международната Организация на Автомобилните Инженери (САЩ) за значителни приноси в обучението на студентите, научно-изследователската дейност и подпомагане в развитието на студентите.

Октомври 1991 – декември 1991, Три месечна специализация в Датския Техничеки Университет, Дания със спонсорството на Европейската Научна Организация по Околна Среда, гр. Вагенинген, Холандия. Научна област – Разработване на практически системи и устройства за намаляване вредните емисии от моторните превозни средства.

Октомври 1982 – Март 1984, Японска Стипендия “Монбушо”, гр. Осака – 6 месеца и гр. Токио – една година.
Лични интереси Обичам да плувам.
Обичам да пътувам и да се сблъсквам с различни култури.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.