РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Борис
Фамилия: Евстатиев
Адрес:
ул. Студентска 8, Русе 7017, Кабинет 7.109
Телефон:
082 / 888 371
Email: bevstatiev_@_uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 15.03.1982
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2011 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател
от -до: 2010 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател
Образование и обучение
от -до: 2006 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
02.18.02 Механизация и електрификация на животновъдството.
Тема: Разработване и изследване на система за осигуряване на микроклимата в птицевъдни сгради за бройлери.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2004 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Компютърни технологии
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Компютърни системи и технологии
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
C2 C2 C1 C2
Английски
C1 C2 C1 C2
Социални умения и компетенции: Експерт по Team-building
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: notepad, mspaint, calc
Артистични умения и компетенции: Липсват такива
Свидетелство за управление на МПС: Управлявам X-Wing
Допълнителна информация  
Професионални интереси Моделиране и симулация
Виртуална реалност
Енергия
Електротехника и електроника
Софтуерно инженерство
Случайни процеси
Награди 1. Грамота за научно-приложен принос в конкурса за високи научни постижения на Съюза на учените в България за 2014 г.
2. Грамота за високи научни постижения в областта на техническите науки на Съюза на учените - Русе. 2017 г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.