РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Божидар
Фамилия: Колев
Адрес:
Телефон:
Email: bkolev@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2007 - 2012
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
научно-преподавателска работа
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: образование
от -до: 1996 - 2007
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
научно-преподавателска работа
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: образование
от -до: 2002 - 2003
Заемана длъжност или позиция: и.д. зам. декан
Основни дейности и отговорности:
планиране, организиране, контрол и отчет на научната и кадрова дейност във факултет "Механизация на селското стопанство"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: ръководна
от -до: 2000 - 2001
Заемана длъжност или позиция: и.д. зам. декан
Основни дейности и отговорности:
планиране, организиране, контрол и отчет на научната и кадрова дейност във факултет "Механизация на селското стопанство"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: ръководна
от -до: 1991 - 1996
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
научно-преподавателска работа
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: образование
от -до: 1985 - 1989
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
научно-преподавателска работа
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: образование
от -до: 1985 - 1985
Заемана длъжност или позиция: конструктор
Основни дейности и отговорности:
проектиране на възли и детайли за селскостопански машини
Име и адрес на работодателя:
Институт по селскостопанско машиностроене - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2005 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: висше образование
от -до: 1980 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: магистър машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висше техническо училище "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: висше образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично добро добро
немски
задоволително добро задоволително добро
Социални умения и компетенции: изслушвам с внимание и работя в екип, придобито в катедрата и синдикалната организация
Организационни умения и компетенции: придобити от периода на работа в декански и синдикален съвети
Технически умения и компетенции: електротехник, Техникум по електротехника
Компютърни умения и компетенции: начални, във ВТУ "А. Кънчев"
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: M, B, C, T
Допълнителна информация  
Препоръчител проф. дсн Кольо Василев
Съюзи - член на Федерацията на НТС в България
- член на СУ-Русе
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.