РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Борис
Фамилия: Костов
Адрес:
ул."Митрополит Григорий" 6, Русе, 7004, България
Телефон:
0885690442
Email: bkostov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 02.10.1983
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на учебни занятия по дисциплините: „Механика на флуидите“, „Механика на флуидите в машиностроенето“, „Турбопомпи и вентилатори“, „Тръбни системи и арматура“, „Хидравлични машини и пневматика“, „Хидравлична и пневматична техника“ – бакалаври; „Системи за транспорт на флуиди“ – магистри.

Участие в проекти:
2018-ФАИ-03 „Моделиране, симулиране и екологично въздействие на процеси от хидравличната и топлинната техника"
2017-ФАИ-03 „Енергоефективни и екологични аспекти на хидравлични, отоплителни и ресурснооползотворяващи системи - II ЕТАП“
2016-ФАИ-03 „Енергоефективни и екологични аспекти на хидравлични, отоплителни и ресурснооползотворяващи системи - I ЕТАП“
2015-ФАИ-03 „Изследване на хидравлични машини и системи, газови инсталации, устройства за третиране на отпадъци“
2014-ФАИ-01 „Изследване на енергийни системи и технологии за оползотворяване на отпадъци“;
2013-ФАИ-01 „Изследване на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии“;
2012-ФАИ-03 „Изследване на енергопреобразуващи флуидни системи“;
2011-ФАИ-03 „Моделни и експериментални изследвния на хидравлични и климатични системи“;
2011-2012 „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”, финансиран по схема ''Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ на ОП “Развитие на човешките ресурси” на “Европейския социален фонд”.
2010-ФАИ-03 „Моделиране и изследване на енергийни процеси в хидравличната и топлинната техника“;

Допълнителни дейности:
Координатор по КСК на АИФ
Координатор по програма Erasmus+
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2009 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на упражнения по дисциплините:
- "Механика на флуидите"
- "Механика на флуидите в машиностроенето"
- "Центробежни и осови помпи"

Участие в проекти:
2011-2012 „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”, финансиран по схема ''Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ на ОП “Развитие на човешките ресурси” на “Европейския социален фонд”.
2010-ФАИ-03 „Моделиране и изследване на енергийни процеси в хидравличната и топлинната техника“;
2012-ФАИ-03 „Изследване на енергопреобразуващи флуидни системи“;
2011-ФАИ-03 „Моделни и експериментални изследвния на хидравлични и климатични системи“;

Повишаване на квалификацията:
Удостоверение за успешно изкарана „Школа млад преподавател“ на РУ „Ангел Кънчев“, 2015/2016 г.
Удостоверение (препоръка) от Българския институт по стандартизация за неколкократно оказана от моя страна помощ с предова на различни стандарти, свързани с помпи, помпени системи и енергийна ефективност на помпени системи, 2015/2016 г.
Свидетелство за придобиване на езикови умения след изкран професионален курс по немски език на ниво А1, 2014 г;

Реализиране на международни мобилности:
2018-Erasmus+ до университета в Алмерия (Испания);
2018-Erasmus+ до ТУ в Сплит (Хърватия);
2018 и 2017-Erasmus+ до университета "Мигел Ернандез" в Елче (Испания);
2017-Erasmus+ до "Нов университет" в Лисабон (Португалия);
2016-Erasmus+ до университета "Гаази" в Анкара (Турция);
2015-CEEPUS - до ТУ в гр. Скопие, Македония;
2011-CEEPUS - до ТУ в гр. Клуж, Румъния.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
от -до: 2013 - 2014
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на учебни занятия по дисциплините: „Механика на флуидите“, „Механика на флуидите в машиностроенето“, „Турбопомпи и вентилатори“, „Тръбни системи“, „Хидравлични машини и пневматика“, „Хидравлична и пневматична техника“ – бакалаври

Участие в проекти:
2017-ФАИ-03 "Моделиране, симулиране и екологично въздействие на процеси от хидравликата и топлинната техника"
2017-ФАИ-03 „Енергоефективни и екологични аспекти на хидравлични, отоплителни и ресурснооползотворяващи системи - II ЕТАП
2016-ФАИ-03 „Енергоефективни и екологични аспекти на хидравлични, отоплителни и ресурснооползотворяващи системи - I ЕТАП
2015-ФАИ-03 „Изследване на хидравлични машини и системи, газови инсталации, устройства за третиране на отпадъци“;
2014-ФАИ-01 „Изследване на енергийни системи и технологии за оползотворяване на отпадъци“;
2013-ФАИ-01 „Изследване на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии“;
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2010 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: редовен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: "Хидравлични и пневматични машини и съоражения"

2012 - Студент по програма Еразъм (ERASMUS) в университета в Брадфорд (University of Bradford), Англия

Удостоверение за успешно изкарана „Школа млад преподавател“ на РУ „Ангел Кънчев“, 2015/2016 г.
Удостоверение (препоръка) от Българския институт по стандартизация за неколкократно оказана от моя страна помощ с превода на различни стандарти, свързани с помпи, помпени системи и енергийна ефективност на помпени системи, 2015/2016 г.
Свидетелство за придобиване на езикови умения след изкран професионален курс по немски език на ниво А1, 2014 г;
Изпит по английски език, International English language Testing System (IELTS Academic) – оценка 6,5, 2012 г.;
Курс по английски език – Level 1 Certificate in Adult Literacy, Bradford College, 2012 г.;
Изкарани модули по „Метод на крайните елементи“ и „Проектиране на системи за контрол“, University of Bradford (England), 2012 г;
Английски език (ниво В2) – Отличен (5,75), 2011 г;
Компютърна математика с MuPAD – новият символен мотор на MATLAB, 2011 г.;
Методи за оптимизация и използване на програмни продукти, 2011 г.;
Европейски технологични платформи, 2011 г.;
Етика на науката, 2011 г.;
Придобиване на управленски умения, 2011 г.;
Трансфер на технологии, патентно право, 2011 г.;
Творческо мислене. Креативно-иновационни техники, 2011 г.;
Методи за статистическа обработка на данни, 2011 г.;
Курс по професионален английски език (ESP) – B1, B2, 2010 г.;
Средства за автоматизация на научните изследвания (МАТЛАБ) – Отличен (6), 2010 г.;
Защита на интелектуалната собственост, 2010 г.;
Законова база и структура на дисертационния труд, 2010 г.;
Грамота за първенец на випуска, 2009 г
Удостоверение за повишаване на квалификацията с изкаран курс по „Auto CAD” към РУ „Ангел Кънчев”-2008 г.;
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 2008 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: инж. магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: "Топло и газоснабдяване"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2002 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: инж. бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност: "Хидравлична и пневматична техника"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1998 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Баба Тонка", Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
свободно свободно свободно свободно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Удостоверение за повишаване на квалификацията с изкаран курс по „Auto CAD” към РУ „Ангел Кънчев”-2008г.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория Б
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.