РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Боян
Фамилия: Рашков
Адрес:
Телефон:
Email: brashkov@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: IT Експерт РИС център Русе
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ДП „Пристанищна инфраструктура”
Вид на дейността или сферата на работа: IT Експерт изграждане и поддръжка на система за следене и подпомагане на корабният трафик по река Дунав.
от -до: 2009 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Системен администратор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
“ДСМ” ООД Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Администриране и поддръжка на хибридна ( LAN и Wireless) мрежа , интернет администрация , MicroTik routers configuration and support , работа с клиенти , офис администрация и др.
от -до: 2003 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Интернет администратор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
"КИС" АД , "Cabletel" ООД
Вид на дейността или сферата на работа: Администриране и поддръжка на хибридна ( оптична и коаксиална) мрежа , Интернет администрация , работа с клиенти и др.
от -до: 2002 - 2003
Заемана длъжност или позиция: Инжинер компютърни системи
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
“Викинг сервиз” ООД , Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Асемблиране , инстaлация , поддръжка на компютърни системи , кабелни мрежи , копирна техника и др.
Образование и обучение
от -до: 1997 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
1.Компютърни системи и технологии
2.Комуникационна техника и технологии
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ “Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Руски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Комуникационни интерфейси: 
Internet, Intranet
LAN, LAN Manager  
Windows Network , Cisco Router configuration and support Mail,DNS,Radius etc. Servers Support, CCNA, CCNP , MicroTik Routers

Софтуер
 
Програмни продукти-администрация
Microsoft Office
Microsoft IIS

Операционни системи
 
MS-DOS , Linux  
Windows (3.x, 95, 98,NT, 2000,
Windows XP,Vista,Windows 7)
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.