РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Борис
Фамилия: Сакакушев
Адрес:
ул. Н. Петков 2, бл. Шар-планина, вх.Г
Телефон:
Email: bsak@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2001 - 2012
Заемана длъжност или позиция: доцент, в момента Зам. Декан по учебната работа на факултет Машинно технологичен
Основни дейности и отговорности:
преподавател
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел кънчев", факултет МТ, кат. Технология на машиностроенето и металорежещите машини
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател по дисциплини, свързани с метрологията, измерванията и управление на качеството
от -до: 2000 - 2001
Заемана длъжност или позиция: Началник цех - ковашко-пресов
Основни дейности и отговорности:
Началник цех - организиране на производство на ковани, шамповани, щанцовани и пластично деформирани детайли за тежкото машиностроене
Име и адрес на работодателя:
фирма "Спарки АД" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Конструкции от областта на тежкото машиностроене, транспортната и подемнотранспортната техника
от -до: 1996 - 1999
Заемана длъжност или позиция: технолог по НИС
Основни дейности и отговорности:
организиране на производство на машини за хранително - вкусовата промишленост
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", кат. ТММРМ, лаборатория ОНИЛ ППД и Автоматизация
Вид на дейността или сферата на работа: Автоматизирано оборудване и машини за хранително-вкусовата промишленост
от -до: 1995 - 1996
Заемана длъжност или позиция: Организатор производство
Основни дейности и отговорности:
Организиране на производство на обувки в цех - Производство на обувки
Име и адрес на работодателя:
фирма "Хинсо - ООД" - Русе, бивш стол на ЗММ - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Производство на мъжки и дамски обувки
Образование и обучение
от -до: 1998 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Образователна и научна степен "ДОКТОР"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема:Обработване на цилиндрични отвори с малки диаметри чрез ППД, посредством инструменти, работещи с радиално подаване.
Ръководител: проф. д-р инж. Михаил Кършаков
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел кънчев"
Ниво по националната класификация: ДОКТОР
от -до: 1989 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: магистър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
технология на машиностроенето, металорежещи машини, рязане и металорежещи инструменти - конструиране и експлоатация, инструменти за щамповане, шанцоване и пресформоване /екструдиране/ - конструиране и експлоатация, автоматизация на производството
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: машинен инженер
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично отлично отлично
английски
средно добро средно средно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Технически експерт към Окръжен съд - Русе
Компютърни умения и компетенции: Графични и текстообработващи програми
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: не
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.