РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Божана
Фамилия: Стойчева
Адрес:
служебен телефон 082 888 - 815
Телефон:
0876290485
Email: bstoycheva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 29 април
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Управление на човешките ресурси;Организационно поведение; Личностно и професионално развитие, Местно самоуправление
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен счетоводител
Основни дейности и отговорности:
изготвяне на месечни и годишни финансови отчети, СФУК, цялостна дейност по набор, подбор, назначаване и освобождаване на персанал
Име и адрес на работодателя:
Куклен театър - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: сценично изкуство
от -до: 2013 - 2016
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Вид на дейността или сферата на работа: Управление на човешките ресурси;Организационно поведение; Личностно и професионално развитие.
от -до: 2008 - 2010
Заемана длъжност или позиция: касиер, счетоводител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Тексимбанк АД, Русе, П. Д. Петков
Вид на дейността или сферата на работа: Финансова дейност
Образование и обучение
от -до: 2010 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: доктор, научна специалност 05.02.21 "Организация и управление на производството"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертацията: "Изследване процеса на управление при разработване на нови продукти в средни и големи индустриални предприятия"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2008 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: магистър "Мениджмънт"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Управление на персонала, Бизнес политика, Системи за управление и контрол, Регионално развитие, Проектен мениджмънт,Портфейлни оптимизации, Българският бизнес в ЕС, Социална отговорност в управлението, Корпоративно ръководство
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Икономически университет - Варна
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 2004 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър "Стопанско управление"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Финансов мениджмънт, Стратегическо управление, Управление на операциите, Борси и борсови сделки, Управление на разходите, Управление на човешките ресурси, Управление на малкия бизнес.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Икономически университет - Варна
Ниво по националната класификация: Бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.