РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Боряна
Фамилия: Тодорова
Адрес:
Русе, п.к. 7017, ул. „Студентска“, № 8, Русенски университет „Ангел Кънчев“,
катедра „Обществено здраве и социални дейности“
Телефон:
082/ 82 19 93
Email: btodorova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 01.08.1957
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1989 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент, Заместник декан по Учебната работа на Факултет Обществено здраве и здравни грижи.
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в областта на физика, биофизика и биомеханика, методология на научните изследвания, разработване и управление на проекти.
Координатор на индивидуално и задочно обучение по спец. Кинезитерапия.
Организатор на секция „Здравна промоция и превенция“
от Научната конференция и Студентска научна сесия на Русенски университет.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“,
ул. „Студентска“, № 8, гр. Русе, пощ. код 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 2011 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Доктор, докторантска програма Методика на обучението по физика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Методика на обучението по природни науки, Биофизика и Биомеханика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Ниво по националната класификация:
от -до: 1975 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: Магистър - физик (физика на твърдото тяло)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет „Климент Охридски“
Ниво по националната класификация:
от -до: 1971 - 1975
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро добро добро добро
испански
добро добро добро добро
руски
много добро много добро много добро много добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Други обучения 2001 - 2002
Укрепване на неправителствени организации и граждански групи в областта на социалните дейности и развитието на местните общности.
Фондация “Алавида”, Великобритания
1995-1996
Учител
РУ “А. Кънчев”, България
Курс „Обучение за преподаватели от висшите училища за придобиване на умения за въвеждане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в учебния процес във висшите училища и работа в е-среда“, РУ „Ангел Кънчев“
Курс за професионална квалификация по приложни програмни продукти на ЦПКДО към РУ.
Курс „Творческо мислене. Креативно-иновационни техники“, РУ „Ангел Кънчев“
Курс „Английски език“, I степен, РУ „Ангел Кънчев“
Курс „Биомеханика и физиология на физическата работа“ към Медицински университет- София.
Учебна дейност Автор и съавтор на около 20 учебни програми.
Рецензент на 15 учебни програми.
Провеждане на лекции по дисциплините Биофизика и биомеханика, Биомеханика, кинезиология и функционална диагностика, Разработване и управление на проекти в Ерготерапията, Медицинска и биологична физика, Физични основи на образната диагностика, Термодинамика и статистическа физика, Математични методи на физиката, Методология на научните изследвания, Курсов проект в Ерготерапията I.
Членство в професионални организации Съюз на учените в България – гр. Русе
Съюз на физиците в България – гр. Русе
Проектна дейност Научно-изследователски проекти: по ФНИ на университета – 6 (ръководител на 1 от проектите)
Образователни проекти: по международни програми – 1; по национални програми – 3 (ръководител на 2 от проектите и координатор на 1)
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.