РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Пламен
Фамилия: Даскалов
Адрес:
Русенски университет "А. Кънчев", ул. Студентска №8, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
+359 82 888 668
Email: daskalov@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 03.12.1958 г
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2012 - 2013
Заемана длъжност или позиция: в момента професор в катедра "Автоматика и мехатроника"
Основни дейности и отговорности:
Ръководител на Център за Продължаващо обучение;
Преподавателска дейност в сферата на компютърните системи за управление и информационните технологии;
Ръководна дейност в сферата на повишаване на квалификацията
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 2005 - 2011
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Зам. директор на Дирекция "Чуждестранни студенти";
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев",
ул. Студентска №8, 7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Ръководство на обучението на чуждестранни студенти
Образование и обучение
от -до: 2012 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Професор по научна специалност "Автоматизация на производството"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: доцент по автоматизация на производството
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1992 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: доктор по автоматизация на производството
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1979 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: магистър - инженер по автоматизация на производството
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "А. Кънчев" (сега Русенски университет "А. Кънчев")
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
добро добро добро добро
Руски
много добро много добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Работа с цифрови измервателни уреди и устройства. Приложение на програмируеми логически контролери.
Компютърни умения и компетенции: Работа с Microsoft WORD, EXEL, VISIO;
Програмиране на MATLAB, LabVIEW; Програмиране на промишлени контролери на MOELLER с EASY-Soft, Sucosoft S40 и CoDeSys.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС от 1981 г. за категории В и М.
Допълнителна информация  
Области на професионални интереси • Идентификация и моделиране на процеси и съоръжения в селското стопанство;
• Приложение на компютърни системи и информационни технологии за управление на технологични процеси в прецизното земеделие;
• Автоматизация на процесите в животновъдни сгради и оранжерии;
• Оценяване на качеството на селскостопанска продукция чрез цифрови изображения и спектрални характеристики.
Участие в проекти и договори • Участие в общо 15 проекта, финансирани от университетския и националния ФНИ от 2001 до 2011 год. включително, от които на 4 ръководител;
• Участие в интернационален изследователски проект ICA3-1999-00009-HORTIMED "Sustainable water use in protected Mediterranean Horticulture", в Атински селскостопански университет, Гърция
• Координатор на 6 двустранни споразумения по програмата Еразъм;
Научна работа • Автор и съавтор на 9 патента и изобретения, 84 статии и доклада, 1 монография, 1 учебник и 5 учебни пособия;
• Ръководител на 3 успешно защитили докторанти;
• Проведени научни специализации:
- Научна специализация (Автоматизация и приложение на информационни технологии в земеделието) в Атински селскостопански университет, катедра „Управление на природните ресурси и селскостопанско инженерство”, гр. Атина, Гърция, 2002-2003 г. (10 месеца);
- Научна специализация (Приложение на информационни и комуникационни технологии в прецизното земеделие) в Еге Университета, катедра „Селскостопански машини”, гр. Измир, Р. Турция, 2005-2006 г. (7- месеца).
Членство в професионални организации • от 1992 до сега - Съюз на учените в България – клон Русе;
• от 2002 до сега Съюз по Автоматика и Информатика.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.