РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Десислава
Фамилия: Баева
Адрес:
ул. "Плиска" 36
Телефон:
888 214
Email: dbaeva@ami.uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 19.05.1973 г
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2014 - 2019
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Катедра „Информатика и информационни технологии”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2011 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра „Информатика и информационни технологии”
от -до: 2006 - 2008
Заемана длъжност или позиция: Търг. асистент
Основни дейности и отговорности:
Консултиране, офериране и продажба на софтуерни и хардуерни продукти
Име и адрес на работодателя:
„Стемо” ООД, гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Търговия
от -до: 1999 - 2006
Заемана длъжност или позиция: Учител
Основни дейности и отговорности:
Преподаване на учебния материал, утвърден от МОН – Информация и формални модели, компютърни системи, операционни системи, алгоритми, програмиране, Интернет
Име и адрес на работодателя:
ПГЗХТ „Асен Златаров” , гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
от -до: 1998 - 1999
Заемана длъжност или позиция: Програмист
Основни дейности и отговорности:
Създаване и поддръжка на служебни бази от данни,
работа със софтуер за създаване на учебни програми.
Име и адрес на работодателя:
Математичека гимназия „Баба Тонка” , гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: образование
Образование и обучение
от -до: 2014 - 2019
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
1.3. Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2010 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Катедра „Информатика и информационни технологии”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: Професионална квалификация педагогическа правоспособност
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация:
от -до: 1991 - 1996
Наименование на придобитата квалификация: инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност „Компютърна техника и технологии”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро добро добро добро
Руски език
отлично мн. добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Системи за обработка на естествени езици, Лингвистичен процесор, Извличане на знания, Онтологии, Корпусна лингвитика
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория Б
Допълнителна информация  
Членство в научни организации Член на Съюза на учените
Участие в проекти и договори Участия в договори по фонд НИ - 5
Участия в национални програми - 1
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.