РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Даниела
Фамилия: Белкинова
Адрес:
ул.” Пирот” 18, Русе 7000, България
Телефон:
сл. 082/888491
Email: dbelkinova@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 11.02.1950
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1990 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Катедра "Инженерна графика"
Катедра "Машинознание, машинни елементи и инженерна графика"
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев" Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1984 - 1990
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Катедра "Техническо чертане"
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев" Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1976 - 1984
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Катедра "Техническо чертане"
Име и адрес на работодателя:
ВИММЕСС Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1975 - 1976
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник II. степен
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
НИС към ВИММЕСС Русе, ул. "Студентска" 8, Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1974 - 1975
Заемана длъжност или позиция: конструктор
Основни дейности и отговорности:
проектантска дейност
Име и адрес на работодателя:
Завод "Петър Караминчев" бул. "Липник" Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1979 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: Доктор-инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ТH "Otto von Guericke" Magdeburg DDR
Ниво по националната класификация:
от -до: 1970 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: Инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ТH "Otto von Guericke" Magdeburg DDR
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски
да да да да
руски
да да да да
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.