РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Димитър
Фамилия: Димитров
Адрес:
гр. Русе
Телефон:
+35982888653
Email: ddimitrov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 17.03.1962г.
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2018 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент, д-р кат.ТММРМ- Русенски университет “А. Кънчев”;
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност;
научноизследователска работа;
внедрителска и изобретателска дейност;
обучение на дипломанти;
ръководство на докторанти.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ан.Кънчев" - Русе -7017, ул."Студентска",№8.
Вид на дейността или сферата на работа: Основи на технология на машиностроенето;
Конструиране и оразмеряване на екипировка;
Цифрово управление на металообработваща техника;
Мехатронни системи;
Регулираща и управляваща техника;
Електофизични и електрохимични технологии;
Точност и производителност на механичното обработване;
Изследване и анализ на силови деформации;
Технология и екипировка за обработване на отвори;
Обработване на дълги гладки валове;
Размерен анализ на конструкции и технологични процеси;
Координатни измервания на машини с ЦПУ;
Настройване и поднастройване на ММ с ЦПУ;
Организация и управление на производствените процеси в машиностроенето;
Организация и управление на фирмата и човешките ресурси.
от -до: 1998 - 2018
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент, кат.ТММРМ- РУ “А. Кънчев”;
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност;
научноизследователска работа;
внедрителска и изобретателска дейност;
обучение на дипломанти;
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ан.Кънчев" - Русе -7017, ул."Студентска",№8.
Вид на дейността или сферата на работа: Основи на технология на машиностроенето;
Конструиране и оразмеряване на екипировка;
Цифрово управление на металообработваща техника;
Мехатронни системи;
Регулираща и управляваща техника;
Електофизични и електрохимични технологии;
Точност и производителност на механичното обработване;
Изследване и анализ на силови деформации;
Технология и екипировка за обработване на отвори;
Обработване на дълги гладки валове;
Размерен анализ на конструкции и технологични процеси;
Координатни измервания на машини с ЦПУ;
Настройване и поднастройване на ММ с ЦПУ;
от -до: 1997 - 1998
Заемана длъжност или позиция: ст. асистент кат. ТММРМ - РУ “А. Кънчев”;
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност;
научноизследователска работа;
внедрителска и изобретателска дейност;
обучение на дипломанти;
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ан.Кънчев" - Русе -7017, ул."Студентска",№8.
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1994 - 1997
Заемана длъжност или позиция: асистент към кат. ТММРМ – ВТУ “А. Кънчев
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност;
научноизследователска работа;
обучение на дипломанти;
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "Ан.Кънчев" - Русе -7017, ул."Студентска",№8.
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 1993
Заемана длъжност или позиция: аспирант към кат. ТММРМ – ВТУ “А. Кънчев
Основни дейности и отговорности:
научноизследователска работа;
преподавателска дейност;
обучение на дипломанти;
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "Ан.Кънчев" - Русе -7017, ул."Студентска",№8.
Вид на дейността или сферата на работа: Трикоординатни измервателни глави
от -до: 1989 - 1990
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник IIIст.
Основни дейности и отговорности:
научноизследователска работа;
внедрителска и изобретателска дейност.
Име и адрес на работодателя:
НИС при ВТУ "Ан.Кънчев" - Русе -7017, ул."Студентска",№8.
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1988 - 1989
Заемана длъжност или позиция: инженер към НИС
Основни дейности и отговорности:
научноизследователска работа;
внедрителска и изобретателска дейност.
Име и адрес на работодателя:
НИС при ВТУ "Ан.Кънчев" - Русе -7017, ул."Студентска",№8.
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2012 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Докторска програма: "Технология на машиностроенето"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 1983 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: магистър- машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Механика, Съпротивление на материалите, Металознание, Рязане на металите, Металорежещи инструменти, Машинни елементи, Метлорежещи машини,Технология на машиностроенето, Технологии и управление на машини с ЦПУ
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.