РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Десислава
Фамилия: Десподова
Адрес:
Русе - 7017, ул. “Студентска” №8
каб. 2Б.303
Телефон:
082 888 719 служ.
Email: ddespodova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2000 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Организиране и ръководене на семинарни упражнения по учебните дисциплини: Семейно и наследствено право, Търговско право,Основи на правото І и Основи на правото ІІ; провеждане на лекционни часове по съответни теми, изготвяне на учебни програми и планове, работа с действащата нормативна уредба в областта на гражданското право
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", Юридически факултет, Катедра "Частноправни науки"
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател
Образование и обучение
от -до: 1993 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Гражданско право-обща част, Административно право и административен процес, Вещно право, Семейно и наследствено право, Облигационно право, Търговско право, Данъчно право, Трудово право, Осигурително право, Право на Европейския съюз и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Висше
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
много добро много добро много добро много добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.