РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Деспина
Фамилия: Георгиева
Адрес:
Алея Топола, № 3, гр. Русе, пощ. код 7004 България
Телефон:
0889789100
Email: dpgeorgieva@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент - Шифър на професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност Методика на обучението по здравни грижи (медицинска сестра), ФОЗЗГ- Катедра „Здравни грижи“
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност.

Обучение на студенти, лекции, провеждане на учебно-практически занятия и клинична практика.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет ”Ангел Кънчев”
ул. "Студентска" №8
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
от -до: 2007 - 2015
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти, лекции, провеждане на учебно-практически занятия и клинична практика.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет ”Ангел Кънчев”
ул. „Студентска” №8
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
от -до: 1998 - 2007
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
Обучение на студенти от специалност “Медицинска сестра“, провеждане на лекции,учебно-практически занятия и клинична практика.
Име и адрес на работодателя:
Медицински колеж "И. П. Павлов"към Медицински университет, гр. Плевен
гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“ № 36
Вид на дейността или сферата на работа: Образователна сфера
от -до: 1988 - 1998
Заемана длъжност или позиция: медицинска сестра, медицински секретар
Основни дейности и отговорности:
Лечебна,профилактична дейност и работа с медицинска документация
Име и адрес на работодателя:
МБАЛ- Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Медицинска сфера -Терапевтично отделение
Образование и обучение
от -до: 2012 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: Тема на дисертационния труд: „Адаптация на студентите от първи курс-медицински специалисти като педагогически проблем “
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев” Факултет Обществено здраве и здравни грижи
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 2007 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: психолог - консултант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ „Кирил и Методий”
Ниво по националната класификация: специализация - консултативна психология
от -до: 2007 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: специализация - учител по психология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ „Кирил и Методий”
Ниво по националната класификация: следдипломна квалификация
от -до: 2005 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: психолог
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ „Кирил и Методий”
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1998 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: " Ръководител на здравни грижи" и "Преподавател по практика в медицински колеж"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
1998 – 2000 г.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински Университет- гр. София
Ниво по националната класификация: бакалавър
от -до: 1986 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: медицинска сестра
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПМИ „ И.П. Павлов” – гр. Русе
Ниво по националната класификация: Полувсше медицинско образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип-психолог в Защитено жилище за хора с увреждания-2012-2013г., по проект Европейски социален фонд.
Организационни умения и компетенции: Ръководител на професионален студентски клуб "Здраве" към Русенски университет "Ангел Кънчев"
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Умения за работа с компютър - придобити чрез курс към Русенски университет "Ангел Кънчев"
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.