РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Дафина
Фамилия: Донева
Адрес:
Телефон:
Email: ddoneva@yahoo.com
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавани учебни дисциплини в бакалавърски програми:
• Икономика на публичния сектор и икономикс пред студенти от специалност Публична администрация, Бизнес мениджмънт и др.;
• Икономикс (на английски език) пред студенти от специалност Европеистика и глобалистика.

Преподавани учебни дисциплини в магистърски програми:
• Бюджет и бюджетна политика пред студенти от специалност Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор.
Научни изследвания по проблемите на микро- и макроикономиката, икономиката на ЕС, икономиката на околната среда, екологичната политика, икономиката на обществения сектор.
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2002 - 2016
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавани учебни дисциплини в бакалавърски програми:
•Микро- и Макроикономика, пред студенти от направление Икономика;
• Икономика на публичния сектор пред студенти от специалност Публична администрация и Бизнес мениджмънт;
• Икономика на публичната сфера пред студентите от специалност Социални дейности;
• Икономикс пред студенти от специалност Бизнес администрация и Публична администрация;
• Икономикс (на английски език) пред студенти от специалност Европеистика и глобалистика.
Преподавани учебни дисциплини в магистърски програми:
• Бизнесикономика - пред студенти от специалностите Финанси, Счетоводство и контрол – задочно и дистанционно обучение;
• Икономика на публичния сектор и публичната сфера - пред студенти от специалност Публична администрация и Социални дейности – задочно и дистанционно обучение.
• Икономика на Европейския съюз и Макроикономически анализи – пред студентите от специалност Международен бизнес, Международна икономика, История и съвременност на ЕС и др.

Научни изследвания по проблемите на макроикономиката и макроикономическата стабилност в новите страни-членки на ЕС, икономиката на ЕС, икономиката на околната среда, екологичната политика, икономиката на обществения сектор, европейската интеграция, проблемите на икономиките в преход и членство на България в Европейския съюз.
Име и адрес на работодателя:
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново и РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1997 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор по икономика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертацията: Механизми и форми на финансиране на екологичната политика в развитите индустриални страни
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
много добро отлично добро добро
немски
много добро много добро добро средно
руски
отлично отлично добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Еекспертно-приложна дейност • Член на Постоянната комисия по стопански науки и управление на Националната агенция за оценяване и акредитеция към Министерски съвет, декември 2014 – септември 2015 г.
• Член на експертни групи на Националната агенция за оценяване и акредитация към МС по процедури за институционална и програмна акредитация и повишаване на капацитет в периода 2008-2014 и 2016 г.
Административна дейност и членство в колективни уп Заемане на административна ръководна длъжност
23.04. 2018 - заместник декан по Учебната работа към Факултет "Бизнес и мениджмънт" при Русенски университет
6.10.2017 - 23.04. 2018 ИД заместник декан по Учебната работа към Факултет "Бизнес и мениджмънт" при Русенски университет

- 2007-2009 г. Заместник-декан по акредитацията на Стопански факултет на ВТУ.
- 2003 – 2007 г. Заместник председател на Общото събрание на Стопански факултет на ВТУ.
- 2013 – до сега член на Факултетния съвет на ФБМ в Русенски университет „Ангел Кънчев”
- 2003-2011г. член на Академичния съвет във ВТУ Св. Св Кирил и Методий..
- 2003 – 2016 член на Факултетния съвет на СФ във ВТУ Св. Св Кирил и Методий.
Ръководство на магистърски програми До 1.04.2016 г - Ръководство на магистърска програма „МИО. Международен бизнес”, Стопански факултет ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.