РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Данаил
Фамилия: Господинов
Адрес:
ул."Захари Стоянов"-23, гр. Русе, ПК 7005, България
Телефон:
0887 38 18 96
Email: dgospodinov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 15.юли.1974
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2004 - 2014
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Водене на лекции, лабораторни и практически упражнения, научно-изследователска работа в областта на термичното и химико-термичното обработване, както и в областта на изпитването на машиностроителни материали
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет "машинно-технологичен"
Катедра "Материалознание и технология на материалите"
7017-Русе, ул. "Студентска"-8
Вид на дейността или сферата на работа: материалознание, изпитване на материалите
Образование и обучение
от -до: 2011 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1996 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Машиностроителни технологии и мениджмънт
Термично обработване на материалите
Изпитване на материалите
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: висше образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
добро добро добро добро
Руски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.