РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Димитър
Фамилия: Грозев
Адрес:
ул. "Беласица" 20, с. Николово, 7057, България
Телефон:
0886 383 001
Email: dgrozev@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане: 19.09.1969
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“,
Катедра „Транспорт“
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2015 - 2016
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“,
Катедра „Транспорт“
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2009 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Ръководител транспорт
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Лигнум Холдинг Германия
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Ръководител транспорт
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Свилоза Свищов
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2009 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2002 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1989 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: Технология на машиностроенето
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Немски
да да да да
английски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
други Притежавам професионална компетентност за ръководител транспорт от 2011г.

Професионална квалификация - Автотехническа експертиза, Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Участие в проект № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Участие в проект " EIE-07-119 GREEN POST", подкрепен и финансиран от програмата "Интелигентна енергия за Европа", която е официален партньор в компанията за възобновяема енергия в Европа.

Участие в международна конференция MVK`10. Nitra, Slovakia, 2010г. с доклад на тема: „Влияние на променящата се икономическа обстановка върху състоянието на таксиметровите превози в град Русе“.

Участие в международна конференция в Ялта, Украйна 2011г. към Украинский национальний университет, с доклад на тема: „Модел на движение на таксиметров автомобил при заявка от клиента“.

Участие в международна конференция в Puerto De la Cruz, Tenerife, Испания 2011г. с доклад на тема: „Анализ на експлоатационните условия за работа на таксиметровите автомобили в градски условия и определяне на техническите параметри за електроавтомобили“.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.