РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Димитър
Фамилия: Колев
Адрес:
ул. "Митрополит Григорий" 16, Русе, 7004, България
Телефон:
0879438752
Email: dkolev@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 29.05.1984
Пол: Мъж
Трудов стаж
Образование и обучение
от -до: 2011 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: редовен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Икономика и управление (индустрия)"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: докторант
от -до: 2007 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Магистър "Стопанско управление"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Управление на персонала, Бизнес политика, Системи за управление и контрол, Проектен мениджмънт, Портфейлни оптимизации, Българският бизнес в ЕС, Социална отговорност в управлението.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Икономически университет - Варна
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 2003 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър "Стопанско управление"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Финансов мениджмънт, Стратегическо управление, Управление на операциите, Борси и борсови сделки, Управление на разходите, Управление на човешките ресурси, Управление на малкия бизнес.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Икономически университет - Варна
Ниво по националната класификация: Бакалавър
от -до: 1998 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Счетоводство, Маркетинг, Банки и банково дело, Обща теория на пазарното стопанство.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПГИУ - Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
B2 B2 B2 B2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Удостоверение за повишаване на квалификацията с изкаран курс за работа с унивеситетската компютърна мрежа към РУ „Ангел Кънчев”-2011 г.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В, M
Допълнителна информация  
Участие в семинари и конференции 1) Семинар на тема„Поуките от световната икономическа криза“, водена от проф. член-кор. на БАН Иван Ангелов, 05.2011 г., РУ "Ангел Кънчев" (България)
2) Семинар за работа с базата данни на световната банка проведен на 19.05.2011 год. в Регионална Библиотека „Любен Каравелов“, Русе (България)
3)Лекция на тема „Европейски образователни програми и проекти“ водена от Ивайло Калфин на 30.05.2011 год., РУ "Ангел Кънчев"
4)Семинар "Информационно рали 2011" на издателство Elsevier и университетската библиотека- 8.06.2011, Русенски университет, Русе (България)
5)ХХ Международна научна конференция за млади учени на ЛТУ - София (България) на 7-8.07.2011г., изнесен доклад на тема: "Предпоставки за ниската мотивация на работната сила в България"
6) Семинар за представяне и работа с интерактивен проектор проведен на 21.09.2011 г. в РУ "Ангел Кънчев", Русе (България)
7) Лекция на тема „Университетския преподавател мисия и цел в Алма Матер“ водени от проф. Никола Орлоев на 14.12.2011 г., РУ "Ангел Кънчев" (България)
8)Семинар на тема „От научните изследвания до европейският патент“ водени от инж. Койчо Митев на 15.03.2012 г., РУ "Ангел Кънчев" (България)
9) Семинар на тема „Intel Business Challenge Europe 2012“ воден от П. Русков на 26.04.2012 г., РУ "Ангел Кънчев" (България)
10) Лекция на тема „Съвременни проблеми на технологиите и иновациите в България“ акад. Васил Сгурев-27.04.2012,РУ "Ангел Кънчев" (България)
11) Международна научна конференция на тема „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката” проведена в ИУ – Варна на 10-11.05.2012 г. с доклад: „Методи за формиране и разпространение на неформална информация между потребителите“, Варна (България)
12) Х-та юбилейна международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг” на ТУ – София проведена в Созопол с доклад: „Влияние на служителите върху генерирането и разпространението на негативна информация за организацията“, Созопол (България), 17-20.06.2012 г.
Курсове за повишаване на квалификацията Английски език за академични цели
Законова база и структура на дисертационния труд
Творческо мислене. Креативно-иновационни техники
Теория на експеримента
Курс за работа с университетската мрежа
Practical training course on use the Thomson Reuters Web of Knowledge
Участие в комисии Участие учебно-методична комисия за приемане на Учебен план за ОКС "Бакалавър" за специалност "Маркетинг"
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.