РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Даниел
Фамилия: Любенов
Адрес:
Русенски университет, ул."Студентска" 8, 7017 Русе - катедра "Транспорт"
Телефон:
(082) 888 605
Email: dliubenov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане:
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2011 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Гл. асистент, зам. ръководител катедра
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул."Студентска" 8, 7017 Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
Образование и обучение
от -до: 2003 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Мениджмънт и сервиз на техниката
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
Много добро Много добро Много добро Много добро
Английски
Много добро Добро Добро Добро
Социални умения и компетенции: Работя добре в екип, лесно се адаптирам и имам добри комуникационни умения, придобити при участието ми в различни проекти, конференции и симпозиуми.
Организационни умения и компетенции: Бил съм председател на клуба на докторантите и ръководител на клуба на младите преподаватели. Притежавам организаторски опит и опит в управлението на екипи, придобити по време на работата ми в университета.
Технически умения и компетенции: Притежавам много добри технически умения и компетенции.
Компютърни умения и компетенции: MS Office (Word, Excel, Power Point, Visio), Internet, AutoCAD и др.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: А, В, С, М, Т.
Допълнителна информация  
Специализирани научни курсове по: - придобиване на управленски умения;
- трансфер на технологии;
- патентно право;
- етика на науката;
- методи за оптимизация и използване на програмни продукти;
- европейски технологични платформи и др.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.