РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Даниел
Фамилия: Братанов
Адрес:
Войводова 27, Русе 7002
Телефон:
082888717
Email: dmbratanov@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане: 02,03,1969
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2007 - сега
Заемана длъжност или позиция: Преподавател
Основни дейности и отговорности:
доцент, ръководител катедра "Кинезитерапия", оторизиран представител на Русенски университет пред Европейската комисия
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: Ерготерапевтични средства за адаптиране на средата
от -до: 1995 - 2007
Заемана длъжност или позиция: изследовател
Основни дейности и отговорности:
научно-изследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: Лаборатория по роботизация и автоматизация
Образование и обучение
от -до: 2005 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1990 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
свободно свободно свободно свободно
Руски
свободно свободно задоволително задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Научен ръководител на множество международни изследователски проекти
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Национално контактно лице по ИКТ за България - Европейска комисия, 6та и 7ма рамкови програми
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.