РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Дянко
Фамилия: Минчев
Адрес:
Телефон:
082 888 557
Email: dminchev@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 1956 г.
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2015 - 2017
Заемана длъжност или позиция: професор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Русе
ул "Студентска" №8
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател по обща теория на икономиката
от -до: 1997 - 2015
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
ул. Студентска №8
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател по обща теория на икономиката
от -до: 1989 - 1997
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател по обща теория на икономиката (икономикс)
от -до: 1986 - 1989
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател по политическа икономия
от -до: 1983 - 1986
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател по политическа икономия
Образование и обучение
от -до: 2013 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор на науките
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет, катедра "Икономика"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1987 - 1990
Наименование на придобитата квалификация: кандидат на икономическите науки (доктор)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Кл. Охридски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1977 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: магистър специалност политическа икономия
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИИ "К. Маркс" (УНСС)
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
В1 В1 В1 В1
английски
В1 В1 В1 В1
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.