РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Деница
Фамилия: Митева
Адрес:
Русе, ул."Люлин планина"1 бл."Родопи", вх.Б, ет.6
Телефон:
+359883412051
Email: dmiteva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 14.02.1988г.
Пол: женски
Трудов стаж
Образование и обучение
от -до: 2013 - сега
Наименование на придобитата квалификация: докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Организация и управление на автомобилния транспорт
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски универистет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2011 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: инженер по транспорта
Основни предмети/застъпени професионални умения:
транспортни системи, технологии и логистика, мениджмънт и маркетинг в транспорта и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски универистет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 2007 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: инженер-мениджър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
логистични транспортни системи, индустриален инженеринг, мениджмънт на доставните вериги и запаси, продуктова политика, маркетинг,др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски универистет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
много добро отлично много добро отлично
немски език
добро много добро средно много добро
Социални умения и компетенции: Като представител на редовните докторанти съм участвала в разяснителни кампании сред студенти: „Моят глас в управлението на университета”.
Организационни умения и компетенции: През 2013г. бях избрана за представител на редовните докторанти в състава на Общото събрание на Русенския Университет „Ангел Кънчев”. Бях предложена и избрана за член на Академичния съвет на Общото събрание и член в комисия „Култура” към Студентски съвет.
Технически умения и компетенции: работа с измервателни прибори и др.
Компютърни умения и компетенции: Работя на компютър и използвам основните компютърни програми като Word, Excel, Powerpoint, Visio, MS Project.
Работя със специализирани компютърни програми - Statistica10, Matlab2016, SPSS16.0, GPSS WORLD и др.
Артистични умения и компетенции: рисуване, моделиране и фотография
Свидетелство за управление на МПС: Категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.