РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Димо
Фамилия: Димов
Адрес:
ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Телефон:
082 888 659
Email: dnd@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 06.09.1947
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1975 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент, д-р в катедра Електроснабдяване и електрообзавеждане,
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на електрическите машини и електрозадвижването;
Ръководна дейност в сферата на научното и кадровото развитие на Филиал-Силистра
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сферата на висшето образование
от -до: 1974 - 1975
Заемана длъжност или позиция: Главен инженер
Основни дейности и отговорности:
Ръководство на електротехници и механици. отговорности за работата на различната техника в птицекомбината
Име и адрес на работодателя:
ПТИЦЕКОМБИНАТ - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Вид на дейността или сферата на работа: Управленческа дейност в сферата на материалното производство
Образование и обучение
от -до: 1969 - 1974
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер по електрификация на селското стопанство
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Електрификация на селското стопанство"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1962 - 1966
Наименование на придобитата квалификация: електротехник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Електрически мрежи и системи"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по електротехника - гр. Горна Оряховица
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
добре добре средно средно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Научноизследователски проекти по фонд НИ на университета -11
по международни програми - 2.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.