РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Първолетка
Фамилия: Дочева
Адрес:
ул. Голям Богдан 1, вх.4, ет.3, Русе 7005
Телефон:
Email: docheva@uni-ruse.bg
Националност: Българка
Дата на раждане:
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 2005 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател по Физика, Кристалография, Материалознание
Образование и обучение
от -до: 1982 - 1989
Наименование на придобитата квалификация: Доктор (Kандидат на науките) по 02.01.02
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертацията: Топлоотражателни покрития получени чрез правотоково магнетронно разпрашване
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РусенскиУниверситет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1965 - 1970
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по физика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски Университет "Климент Охридски", Физически факултет
Ниво по националната класификация: Висше
от -до: 1961 - 1965
Наименование на придобитата квалификация: А ниво
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математика, физика, химия
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МГ "Баба Тонка" - Русе
Ниво по националната класификация: Средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Руски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Научно изследователски проекти Участие в редица научно-изследователски и образователни проекти към ФНИ и международни такива:SEEPUS, COST, Leonardo da Vinci-SUPERCOMET, MOSEM и MOSEM2. Работа в интернационален екип.
Публикации и цитирания в реномирани периодични издания с импакт фактор
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.