РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Деница
Фамилия: Пеловска
Адрес:
ул. "Доростол" N81, гр. Русе, ПК 7004, България
Телефон:
Email: dpelovska@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 24-ти януари
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2014 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Kариерен консултант
Основни дейности и отговорности:
Провежда презентации пред студенти и организации за дейността на Центъра за кариерно развитие; Участва в организационни срещи и мероприятия за Запознава студентите с фирмите и организациите, които предлагат работа и стаж;
консултира студенти при разработването на мотивационно писмо и автобиография, за поведението по време на интервю и др.
Име и адрес на работодателя:
Център за кариерно развитие към Русенски университет "Ангел Кънчев", адрес: ул. "Студентска" N 8
Вид на дейността или сферата на работа: Кариерно консултиране и ориентиране
от -до: 2013 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Младши експерт
Основни дейности и отговорности:
Осчетоводяване на оперативната дейност, обработка на счетоводни и нормативни (по изпълнително производство)документи, др.
Име и адрес на работодателя:
Митница Русе, отдел Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността, адрес: бул. "Липник" N117
Вид на дейността или сферата на работа: Икономика, счетоводство и контрол
от -до: 2012 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Кариерен консултант
Основни дейности и отговорности:
Провежда презентации пред студенти и организации за дейността на Центъра за кариерно развитие; Участва в организационни срещи и мероприятия за Запознава студентите с фирмите и организациите, които предлагат работа и стаж;
консултира студенти при разработването на мотивационно писмо и автобиография, за поведението по време на интервю и др.
Име и адрес на работодателя:
Център за кариерно развитие към Русенски университет "Ангел Кънчев", адрес: ул. "Студентска" N 8
Вид на дейността или сферата на работа: Кариерно консултиране и ориентиране
Образование и обучение
от -до: 2014 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Докторант по икономика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Икономика и маркетинг
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: 8
от -до: 2011 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Маркетинг
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: 7
от -до: 2007 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Икономика,Счетоводство, Основи на правото, Управление и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Национална финасово-стопанска гимназия
Ниво по националната класификация: 6
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
C1 C1 B2 C1
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.