РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Димитър
Фамилия: Велчев
Адрес:
ул. "Духовно възраждане" № 6
7000 Русе (България)
Телефон:
+358 82 888224
Email: dvelchev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 27.09.1973
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 2011 - 2012
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
преподаване
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Студентска 8, 7017 Русе (България)
Вид на дейността или сферата на работа: образование
от -до: 2006 - 2011
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
преподаване
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Студентска 8, 7017 Русе (България)
Вид на дейността или сферата на работа: образование
от -до: 2004 - 2006
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
преподаване
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Студентска 8, 7017 Русе (България)
Вид на дейността или сферата на работа: образование
Образование и обучение
от -до: 1991 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: магистър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев" Студентска 8, 7017 Русе (България)
Ниво по националната класификация:
от -до: 1986 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Баба Тонка", Иван Вазов 18, 2000 Русе (България)
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: B
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.