РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Евгения
Фамилия: Горанова
Адрес:
Телефон:
086 821521
Email: e_deneva@abv.bg
Националност: българка
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1994 - 2012
Заемана длъжност или позиция: асистент, старши асистент, главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателски и научна работа в областта на информатика, компютърни науки, методика, техника и технологии
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет"Ангел Кънчев" Филиал -Силистра. Ул."Албена" №1
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и научна работа в областта на образованието и обучението.
от -до: 1990 - 1994
Заемана длъжност или позиция: възпитател
Основни дейности и отговорности:
Работа с ученици
Име и адрес на работодателя:
Средношколско общежитие "Младост" гр. Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: Възпитателна дейност в сферата на средното образование
от -до: 1988 - 1990
Заемана длъжност или позиция: инженер конструктор
Основни дейности и отговорности:
Конструктивна и технологична дейност в сферата на електрониката и запаметяващите устройства
Име и адрес на работодателя:
Технологичен комбинат "Системи за телеобработка" гр. Велико Търново
Вид на дейността или сферата на работа: Конструкторска дейност
Образование и обучение
от -до: 2003 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по информатика и информационни технологии в обученето
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Педагогически и компютърни дисциплини, езици за програмиране.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет Педагогически факултет
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1983 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: инженер - магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
фундаметални и специализиращи дисциплини в областта на машиностроенето и металорежещите машини и роботи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВМЕИ-Варна Машинен Факултет
Ниво по националната класификация: инженер-магистър
от -до: 1979 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: средно-специално образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Електротехник в областта на радио-електронната техника
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по електротехника гр. Горна Оряховица специалност Радио и телевизия
Ниво по националната класификация: електротехник
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
добре добре добре добре
английски
добре добре добре добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.