РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Елизар
Фамилия: Станев
Адрес:
ул. Мала Планина 14, гр. Русе, 7000, България
Телефон:
082888703
Email: eastanev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 04.04.1987
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на семинарни упражнения и лекции по дисциплини, свързани с Общата икономическа теория
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Студентска 8, Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2012 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Хоноруван преподавател
Основни дейности и отговорности:
Водене на семинарни упражнения по Икономикс
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Студентска 8, Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2012 - 2013
Заемана длъжност или позиция: SEO specialist
Основни дейности и отговорности:
SEO оптимизация на български и чуждестранни сайтове
Име и адрес на работодателя:
Weberest, Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Продажби, електронен дизайн, маркетинг. Outreach, linkbuilding и content-writing за сайтове на фирми от различни индустрии
Образование и обучение
от -до: 2012 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Политическа икономия
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 2010 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: Прогнозиране на финансовите пазари
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ИУ Варна
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 2006 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: Международни икономически отношения
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: бакалавър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлично отлично отлично
руски
средно отлично средно средно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Office продукти;
SEO софтуерни продукти
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория B
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.