РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Елица
Фамилия: Бабанова
Адрес:
гр. Русе, кв. Здравец- Изток, ул. "Измаил" 1
Телефон:
0887689150
Email: ebabanova@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2011 - 2011
Заемана длъжност или позиция: стажант "Околна среда, здраве и безопасност"
Основни дейности и отговорности:
Разработване и оформяне на екологични планове и програми
Име и адрес на работодателя:
"Геотехмин Консулт и Инженеринг" ООД
гр. София, ул. "Люлин планина" 9
Вид на дейността или сферата на работа: Дружество за инженерингови и консултантски услуги в минната промишленост, инфраструктурно и гражданско строителство, екологичен инженеринг
Образование и обучение
от -до: 2015 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Област на висшето образование: 3.0.Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.3.Политически науки
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2012 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: редовен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертацията: Управление на трансграничната екологична сигурност (Изследване с оглед на Българо-румънския трансграничен регион)
Научни ръководители: доц. д-р Мими Корнажева и проф. д.н. Любомир Владимиров
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: Магистър- „Биотехнология”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – гр. София
Ниво по националната класификация: ОКС "Магистър"
от -до: 2005 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Инженер - еколог
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – гр. София
Ниво по националната класификация: ОКС "Бакалавър"
от -до: 2000 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Специалност "Геодезия"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Ангел Попов"- гр. Велико Търново
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
B1 B1 B1 B1
испански
B1 B1 А1 А1
Социални умения и компетенции: -умения за работа в екип
-постоянство и упоритост
Организационни умения и компетенции: -рационално разпределяне на времето
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet- много добро ниво на владеене
AutoCAD- основно ниво на владеене
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: кат. В,M
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.