РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Елица
Фамилия: Георгиева
Адрес:
ул. Воден 11, гр. Русе, 7020, България
Телефон:
Email: edgeorgieva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2003 - сега
Заемана длъжност или позиция: старши преподавател
Основни дейности и отговорности:
Часове по английски език за специални цели
Име и адрес на работодателя:
РУ"Ангел Кънчев", кат. Чужди езици
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2001 - 2003
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Обучение по практически английски език, упражнение по морфология и синтаксис на студенти от специалност Български и английски език, педагогически профил
Име и адрес на работодателя:
РУ"Ангел Кънчев", филиал Силистра,
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2000 - 2001
Заемана длъжност или позиция: учител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
СОУ "Въздраждане", Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1996 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
C2 C2 C2 C2
немски
B1 B1 A2 A2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.