РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Емил
Фамилия: Коцев
Адрес:
ул. Ниш №48, гр. Русе, 7020, България
Телефон:
+359 888 838250
Email: ekotsev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 14 февруари
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1996 - 2013
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
Лектор по дисциплините Основи на управлението, Организационно поведение, Управленски тактики, Управление на малък бизнес, Въведение в предприемачеството, Управление на растежа, Социално предприемачество.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев", ул. Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска, научна и консултантска дейност
Образование и обучение
от -до: 1996 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: доктор по икономика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Социално управление
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 1989 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: Икономист-организатор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Икономика, Управление
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СА "Д. А. Ценов"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1982 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
АЕГ "Гео Милев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
Отличен Отличен Отличен Отличен
Руски език
Отличен Отличен Добър Добър
Социални умения и компетенции: Работа в екип – вследствие на съвместната ми работа със съпругата ми в управлението на семейния бизнес, участието ми в екипи по проекти, както и в лидерския екип на Ротари България
Ориентация в мултикултурално обкръжение – вследствие на няколко специализации в чужбина (Великобритания и САЩ) и работа като външен лектор (Белгия и Румъния).
Комуникационни умения – вследствие на опита като бизнес консултант, търговец и преподавател
Умения за убеждаване – вследствие на работата като консултант и мениджър “Човешки ресурси”
Организационни умения и компетенции: Лидерски опит – придобит като управител на ЕТ Емко, президент на Ротари Клуб Русе и ръководител на проекти
Организационен опит – придобит като консултант по организационно проектиране и координатор на проекти
Опит като ръководител на проект ШАНС (BG 0202.01-YI.1.16) за наемане и обучение на 20 стажанти, финансиран по ФАР
Опит като координатор на проект СТАРТ (BG051P001-3.3.03-0043), финансиран по ОП РЧР
Координатор на Проект ОПИТ по ФАР (BG0202.01-Y.I.3.10) и на един международен проект (България, Дания, Великобритания, Румъния) по ЛЕОНАРДО (INTERCASE’2000).
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Отлични умения с Интернет и МС Офис (Word, Excel, Power Point), придобит в работата като преподавател, научен работник и консултант по организационно проектиране
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.